Överviktiga personer som deltog i ett livsstilsprogram under några år löpte kraftigt minskad risk att få diabetes flera år senare. Ett flertal tidigare studier har visat att livsstilsförändringar förebygger typ 2-diabetes och nu styrker en omfattande studie sambandet ytterligare.

Totalt ingick ungefär 3 200 deltagare i studien. Tidigare har forskare kunnat se att den tre långa amerikanska prövningen DPP, Diabetes Prevention Program, minskade diabetesrisken med 58 procent hos överviktiga vuxna med förhöjda blodsockernivåer som lottades till ett program med livsstilsförändringar, jämfört med en kontrollgrupp. Dessutom visade sig risken vara 31 procent lägre i en grupp som lottades till läkemedlet metformin, jämfört med kontrollgruppen.

Läs mer på netdoktorn.se