God Jul och Gott Nytt År!

Från DIABETES SVERIGE

 

Tack för gott samarbete under 2022. Hoppas att helgerna kan ge vila och gemenskap med dina nära. Vi hämtar andan, laddar batterierna och gör oss beredda för 2023.

I vår organisation har 2022 inneburit några nya steg framåt. Vi har bytt namn och vi har ny logotyp i syfte att göra vårt arbete och vår organisation mer känd. Arbetet med att öka kunskapen om diabetes pågår ständigt och vi vill vara en mycket aktiv del i det arbetet. För vardagen med alla som har diabetes både kan och behöver bli bättre.

Så låt oss mötas under 2023 och tillsammans kan vi hjälpas åt i arbetet med och kring diabetes!

Med varma hälsningar

Thomas Magnusson

Ordförande

Diabetes Sverige